Добредојдовте!
Не сте најавени.
Најава или Регистрирај се!
 

Дводневна работилница за Регистар на испуштање и пренос на загадувачи, 28-29.06.2016 година, Хотел Арка, Скопје

Дводневна работилница за Регистар на испуштање и пренос на загадувачи, 28-29.06.2016 година, Хотел Арка, Скопје

Во рамките на проектот "Поддршка во воспоставување и унапредување на Протоколот за регистри за испуштања и пренос на загадувачи (РИПЗ) во земјите од Западен Балкан и во Молдавија" ќе бидат оджани две работилници, на 28.06.2016 и 29.06.2016 година. Работилниците ќе бидат во органи...

Субрегионална работилница за Протоколот за Регистри и испуштање на загадувачи, во Земјите од Југоисточна Европа „Оствари го твоето право за живеење во поздрава средина„ 28-29 Мај 2013, Сараево, Босна и Херцеговина

Субрегионална работилница за Протоколот за Регистри и испуштање на загадувачи, во Земјите од Југоисточна Европа „Оствари го твоето право за живеење во поздрава средина„ 28-29 Мај 2013, Сараево, Босна и Херцеговина

Секретаријатот на УНЕЦЕ Протокол за загадувачи и пренос на кон Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правда во областа на животната средина во соработка со Организацијата за безбедност и соработка во Европа, организираше дводневна...